Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα
10/19/2018

Εκπαιδευτικό υλικό

Το μάθημα βασίζεται και αξιοποιεί τα δύο συγγράμματα του διδάσκοντος:
Ι. Βενέρης "Μίμησις Πληροφορική" και
Ι. Βενέρης "Πληροφορική και Αρχιτεκτονική".
Kαι τα δύο έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις "Τζιόλας" και διανέμονται δωρεάν στους σπουδαστές μέσω του "Εύδοξος".
Δίδεται επίσης συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, που αναρτάται στο εξυπηρετητή του εργαστηρίου.