Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα
10/20/2018
Skip Navigation Links : Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα : Θέματα ασκήσεων-εργασιών

Θέματα ασκήσεων-εργασιών

Οι σπουδαστές/ριες επιλέγουν συνθετικό θέμα που έχουν εκπονήσει ή εκπονούν σε άλλο μάθημα και το επεξεργάζονται με βάση τις αρχές και τα μέσα που διδάσκονται στο μάθημα.
Η τελική παρουσίαση συνιστάται να γίνεται σε μορφή ιστοσελίδας, ώστε η εργασία να μπορεί να αναρτηθεί στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου προσωπικών υπολογιστών.