Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου
2/25/2021

Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ου
Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΤομέαςΑρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού (Τ3)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο6th
ΔιδάσκοντεςΚαθηγητής I. ΒΕΝΕΡΗΣ, PhD, K. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Λέκτορας 407, Τίνα Μικρού, ΕΕΔΙΠ, Β. ΠΕΠΠΑ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Υ.Δ.
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Δευτέρα 15:30 -18:30
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Εργαστήριο Τ310

Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος  
Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών Κάθε σπουδαστής επιλέγει θέμα που έχει επεξεργαστεί, ή επεξεργάζεται, σε μάθημα σύνθεσης και εφαρμόζει όλα τα λογισμικά που διδάσκονται στο μάθημα. Η τελική παρουσίαση συνιστάται να γίνεται σε μορφή ιστότοπου, ώστε να μπορεί να αναρτηθεί στον εξυπηρετητή της Σχολής.
Εκπαιδευτικό Υλικό _ Ιωάννης Βενέρης, 2011, "Πληροφορική και Αρχιτεκτονική: έννοιες και τεχνολογίες", Εκδ. Τζιόλα (δωρεάν διανομή μέσω συστήματος "Εύδοξος") _ Yannis Veneris, “The Second Architecture: the physical, the virtual and the Informational Revolution” (δωρεάν διανομή) _ Ιωάννης Βενέρης, 2007, "Μίμησις Πληροφορικη: έννοιες και τεχνολογίες", Εκδ. Τζιόλα Επιπλέον γενική βιβλιογραφία Πληροφορικής: http://courses.arch.ntua.gr/106000.html
Σύνδεσμοι  
Σπουδαστικές Εργασίες  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία