Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου
10/28/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διπλή διατύπωση του τίτλου του μαθήματος περιγράφει δύο τάσεις, που μπορεί να διασυνδεθούν.
α) Ο σχεδιασμός ψηφιακού/οιονεί κτιρίου (virtual building) ακολουθεί την πορεία:
ψηφιακό σχέδιο κτιρίου (μέσω γεωμετρικού cad) --> 3Δ ομοίωμα, με στοιχεία φωτοφυσικότητας --> εξαγωγή/μετατροπή των δεδομένων του 3Δ ομοιώματος σε μορφότυπο οιονεί τεχνολογίας --> 'βίωση' του σχεδίου σε περιβάλλον οιονεί πραγματικότητας (virtual reality, augmented reality, mixed reality).
Τα λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνουν AutoCAD, 3DS, Rhino, Maya, με μετατροπή του σχεδίου σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και να οπτικοποιηθεί στο σύστημα virtual reality που διαθέτει η Σχολή ΑΜ.
β) O ψηφιακός σχεδιασμός κτιρίου / πληροφορικό ομοίωμα κτιρίου (building information modelling -ΒΙΜ), αποσκοπεί στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του κτιρίου, από τα αρχικά στάδια μέχρι την κατεδάφιση. Ο σχεδιασμός δεν είναι πλέον γεωμετρικός, αλλά χρησιμοποιεί πληροφορικά ομοιώματα μερών κτιρίου (AEC), τα οποία φέρουν πλήθος ιδιοτήτων, μεταξύ των οποίων υλικά και ιδιότητές τους, τρόπου και χρόνου κατασκευής, ηχο- και θερμο- μόνωσης, ανακύκλωσης, κλπ.
Τα λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τα Revit και ArchiCAD, και σε περιορισμένο βαθμό το AutoCAD Architecture.
Το 'σχέδιο' μέσα από τις δύο αυτές πορείες λαμβάνει νέες υποστάσεις και νέους ρόλους, που δεν περιορίζονται στην παρουσίαση ή στην κατασκευή, αλλά και στη διαχείριση της λειτουργίας του κτιρίου, κλπ.
Συζητώνται επίσης σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως IFC, Uniformat, ISO 10303, κα.
Το μάθημα βασίζεται στο εννοιολογικό και τεχνικό υπόβαθρο που θέτουν τα μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ου εξ), Πληροφορική και Αρχιτεκτονική (2ου εξ), Ηλεκτρονικό/ψηφιακό γραφείο του αρχιτέκτονα (5ου εξ).
Βασικό σύγγραμμα είναι το: Ι. Βενέρης, Πληροφορική και Αρχιτεκτονική, Εκδ. Τζιόλα, 2011, που καλύπτει όλο το φάσμα των σχετικών θεμάτων.

Παλαιότερες σελίδες περιεχομένου

"Ψηφιακός σχεδιασμός κτιρίου", 2004
[ Villy Attart ]
Αρχείο: 6th-2004[1]-1.doc
Μέγεθος: 23.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 19, 2012
"Ψηφιακός σχεδιασμός κτιρίου", 2003
[ Villy Attart ]
Αρχείο: 6th-2003[1]-1.doc
Μέγεθος: 24.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 19, 2012
"Ψηφιακός σχεδιασμός κτιρίου", 2002
[ Villy Attart ]
Αρχείο: 6th-2002-outline[1]-1.doc
Μέγεθος: 27.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 19, 2012
"Εφαρμογές των τεχνολογιών της Πληροφορικής", 2002
[ Villy Attart ]
Αρχείο: 6th-2002-course-outline[1]-1.doc
Μέγεθος: 27.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 19, 2012