Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου
1/25/2021

Εκπαιδευτικό Υλικό

_ Ιωάννης Βενέρης, 2011, "Πληροφορική και Αρχιτεκτονική: έννοιες και τεχνολογίες", Εκδ. Τζιόλα (δωρεάν διανομή μέσω συστήματος "Εύδοξος")

_ Yannis Veneris, “The Second Architecture: the physical, the virtual and the Informational Revolution” (δωρεάν διανομή)

_ Ιωάννης Βενέρης, 2007, "Μίμησις Πληροφορικη: έννοιες και τεχνολογίες", Εκδ. Τζιόλα

Επιπλέον γενική βιβλιογραφία Πληροφορικής:
http://courses.arch.ntua.gr/106000.html

2012 - 2013