Κατεύθυνση Α: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1/28/2021

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι ψηφιακές τεχνολογίες τοποθετούν πλέον τον αρχιτέκτονα στο κέντρο της κατασκευαστικής διαδικασίας: Η ίδια πληροφορία που παράγεται κατά την διάρκεια του σχεδιασμού μεταφέρεται για την παραγωγή των διαφόρων μερών του κτιρίου.

Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει δυνατότητες πέρα από την εικονική αναπαράσταση του κτιρίου. Αναφέρεται στην παραμετρική σύλληψή του, που είναι πλέον άρρηκτα συνδεμένη με την κατασκευή του.

Το μάθημα επιθυμεί να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που δείχνουν το πώς η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού θέματος.

Ακόμα θέλει να τονίσει, με κύριο άξονα τον αρχιτεκτονικό παράμετρο σχεδιασμό, την άμεση σχέση των ψηφιακών τεχνολογιών με την κατασκευή, είτε πρόκειται για την ψηφιακή τεκμηρίωση και τις βάσεις δεδομένων, είτε για τον ψηφιακό σχεδιασμό οικοδομικών συστημάτων, είτε την παραγωγή με χρήση CNC εργαλειομηχανών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήμστος 2014-2015
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Αρχείο: thema mathimatos 2014-2015.doc
Μέγεθος: 941.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 22, 2014
Περιεχόμενο μαθήματος 2013-2014
Αρχείο: thema mathimatos 2013-2014 001-1.pdf
Μέγεθος: 142.46 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 22, 2014
Περιεχόμενο μαθήματος 2012-2013
Αρχείο: thema mathimatos 2012-2013.pdf
Μέγεθος: 116.53 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 22, 2014
2008
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 22, 2014