Κατεύθυνση Α: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1/28/2021

2014-2015

Μικρές σημειώσεις για τον Tinguely 01
[ Δ.Παπαλεξόπουλος ]
Αρχείο: 001 2014 Notes on Tinguely-1.pdf
Μέγεθος: 564.83 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 09, 2014
Digital Design Commons
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 09, 2014
The 3d printing technology fantasy
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 09, 2014
The political economy of 3D printing
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 09, 2014

2012 - 2013

Εισαγωγή
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Αρχείο: 2012 inman-001-eisagogi_A.pdf
Μέγεθος: 6.54 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 22, 2012
Παραμετρικός σχεδιαμός και τεχνολογία κατασκευής
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Αρχείο: 2012 inman-002- burry-gehry-foster -ONL.pdf
Μέγεθος: 6.04 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 22, 2012
Αρχιτεκτονική και Τεχνολογία : Φορντισμός/ Μεταφορντισμός - Μοντέρνo/Μεταμοντέρνο
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Αρχείο: 2012 inman-003-ford postford 001 pdf.pdf
Μέγεθος: 4.50 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 22, 2012
Digital Design Commons
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 23, 2012
The 3d printing technology fantasy
[ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ]
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 23, 2012
The political economy of 3D printing
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 23, 2012