Εισαγωγή στην Πληροφορική
10/24/2018
Skip Navigation Links : Εισαγωγή στην Πληροφορική : Περιεχόμενο και Ύλη μαθήματος

Περιεχόμενο και Ύλη μαθήματος

Μάθημα γενικής εισαγωγής στις έννοιες και της τεχνολογίες της Πληροφορικής, και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική άσκηση. Βασίζεται στο σύγγραμα: "Μίμησις Πληροφορική: Έννοιες και Τεχνολογίες" (Ι. Βενέρης, Καθ. ΕΜΠ, Εκδ. Τζιόλας, 2007), και καλύπτει παράσταση οντοτήτων μέσω ιδιοτήτων, κληρονομικότητα, μερολογία, ειδολογία/οντολογία, ομοιώματα υπολογισμού και προγραμματισμού, κλπ, λογισμικό συστήματος, τεχνολογίες διαδικτύου (δίκτυα υπολογιστών, παγκόσμιος ιστός, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο, σημασιολογικός ιστός), αλγόριθμοι, παράσταση γνώσης, βάσεις δεδομένων, προηγμένη οργάνωση και επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών.