Πληροφορική και Αρχιτεκτονική
10/23/2018
Skip Navigation Links : Πληροφορική και Αρχιτεκτονική : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Tο μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στη χρήση συστημάτων σχεδίασης με υπολογιστή. Βασίζεται στο σύγγραμα: "Πληροφορική και Αρχιτεκτονική" (Ι. Βενέρης, Καθ. ΕΜΠ, Εκδ. Τζιόλας, 2011), και ακολουθεί το εννοιολογικό του πλαίσιο, στο οποίο οι σπουδαστές έχουν εισαχθεί ήδη από το 1ο Εξάμηνο, με το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική". Χρησιμοποιούνται δηλαδή οι θεμελιώδεις έννοιες, όπως παράσταση οντοτήτων μέσω ιδιοτήτων, κληρονομικότητα, μερολογία, ειδολογία/οντολογία, κλπ. Ξεκινά από τη βασική σχεδίαση 2Δ, προχωρά στην 3Δ, σε διάφορες εκδοχές, στις μεθόδους φωτοφυσικότητας, και συνεχίζει με τα αρχιτεκτονικά - κατασκευαστικά στοιχεία (AEC), καταλήγοντας στο Πληροφορικό Ομοίωμα Κτιρίού (ΒΙΜ). Επιδιώκεται η εισαγωγή των σπουδαστών σε έννοιες και τεχνολογίες που αποτελούν τον 'πυρήνα' των λογισμικών και όχι απλή και μηχανική κατάρτιση στη χρήση τους. Έτσι, εισάγονται αφενός τα 'τέσσερα θεωρητικά ομοιώματα' (αριθμητικό, γεωμετρικό, φραστικό, μηχανικό), αφετέρου οι αρχές των 'πυρήνων γεωμετρίας' (κατασκευαστικό και συνοριακό ομοίωμα, κλπ.
Για το ακ. έτος 2010-11, η ύλη περιλαμβάνει (από το ως άνω σύγγραμα:

Εισαγωγή, 1.1, 3.0, 4.3.1/2/3/4 (εκτός 4.3.4.4.12, 4.3.4.5.7/8, 4.3.4.5.10), 4.4.
Κεφ. 5: Εκτός: 5.2.11.3, 5.3.2.6. Από το 5.3.3 μόνο τα 5.3.3.3.3/4/5/6. 5.3.3.5: εκτός 5.3.3.5.4/5. Από Κεφ. 7 μόνο τα: 7.3.3.1/3/4 και 7.3.4.2.3.
Όπως έχει αναφερθεί, το βιβλίο καλύπτει ύλη περισσότερων εξαμήνων και μαθημάτων.
Συνιστάται θερμώς στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν ή να εγγραφούν στα ΕΘ Πληροφορικής του 5ου Εξαμήνου 2011-12, και του 6ου Εξ., ώστε να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με στοιχεία που καλύπτονται σε άλλα κεφάλαια του ως άνω βιβλίου. Ι. Βενέρης, Καθηγητής ΕΜΠ.