Πληροφορική και Αρχιτεκτονική
10/19/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Σοφία Αλεξανδροπούλου 210 772 2250 ]

Καθηγητής Ιωάννης Βενέρης, PhD

τηλ. 210 772 3885 Γραμματεία -2250  -3567

email: yven at central dot ntua dot gr

 

fax 210 7723390

 

Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας Επικοινωνίας και Σχεδιασμού, Κτίριο Τοσίτσα (Π), 4ος όροφος

 

 

 

Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών

 

e-mail archlab@central.ntua.gr

 

τηλ. 210 7723941

 

fax 210 7724162

 

Κτίριο Τοσίτσα (Π), 3ος όροφος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 21, 2012