Κατεύθυνση Δ: Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου-διερεύνηση της δομικής συγκρότησης
9/23/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Δημιουργία ψηφιακής αναπαράστασης κτιρίου στον Η/Υ με τη βοήθεια προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα προσέγγισης «εκ των έσω», την παράμετρο του φωτός, την έκφραση των υλικών, την υφή και το χρώμα.