Κατεύθυνση Δ: Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου-διερεύνηση της δομικής συγκρότησης
9/23/2020

Εκπαιδευτικό Υλικό

Oδηγίες για την δημιουργία v-ray υλικών
Αρχείο: V-Ray Material Theory.pdf
Μέγεθος: 1.13 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
Rhino@Lab_Lesson1.pdf
Αρχείο: ETS8ou_2010-2011_Rhino@Lab.pdf
Μέγεθος: 5.70 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
Rhino Level 1
Αρχείο: Rhino Level 1 v4.pdf
Μέγεθος: 5.12 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
Rhino Level 2
Αρχείο: Rhino Level 2 v4.pdf
Μέγεθος: 6.38 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
Rhino Level 1 - video
Αρχείο: Rhino_Training_Level1_English.msi.renamed
Μέγεθος: 9.58 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
Rhino Level 2 - video
Αρχείο: Rhino_Training_Level2_English.msi.renamed
Μέγεθος: 11.52 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
3d Studio Max Tutorial 1
Αρχείο: modeling.pdf
Μέγεθος: 12.63 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
3d Studio Max Tutorial 2
Αρχείο: 3ds_max_2009_tutorials_materials_mapping-1.pdf
Μέγεθος: 25.18 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
3d Studio Max Tutorial 3
Αρχείο: 3ds_max_2009_tutorials_lighting_rendering-1.pdf
Μέγεθος: 7.11 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
3d Studio Max Tutorial 4
Αρχείο: 3ds_max_2009_tutorials_animation-1.pdf
Μέγεθος: 10.07 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
Εισαγωγή από ACAD
Αρχείο: 1.EISAGWGH APO ACAD.ppt
Μέγεθος: 13.84 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχείο: Bibliografia[1]-1.pdf
Μέγεθος: 27.61 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 06, 2012