Ωπλισμένο Σκυρόδεμα
10/24/2018
Skip Navigation Links : Ωπλισμένο Σκυρόδεμα : Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Χ. Ζέρης, Επ. Καθ. zeris@central.ntua.gr 

τηλ. 210 7721334 

 

Ελευθέριος Πανταλέων,  Καθηγητής

τηλ. 210 7723355

fax. 210 7723356

e-mail: pantaleo@central.ntua.gr   

 

Καραποστόλη Μαρία, ΙΔΑΧ (Γραμματέας)

τηλ. 210 7723889

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 02, 2012