Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
4/22/2018
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2004 - June 2004 : "Εφήμερες κατασκευές για έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως"

"Εφήμερες κατασκευές για έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως"

Εφήμερη κατασκευή για μια έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Μελέτη ευέλικτου συστήματος για προσαρμογή του σε οποιοδήποτε τόπο και για διαφορετικές ανάγκες έκθεσης.