Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2004 - June 2004 : "Σύζευξη και διάζευξη: επέμβαση στο λιμάνι του Πειραιά"

"Σύζευξη και διάζευξη: επέμβαση στο λιμάνι του Πειραιά"

Η πρόταση συνδέει την Ηετιώνεια αποβάθρα με το κέντρο του Πειραιά. Αποτελείται από μια σήραγγα αναπτυγμένη στις δύο αποβάθρες (Ηετιώνεια-Τζελέπη) , μια πλωτή γέφυρα, ένα πύργο ελέγχου και ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων. Ο στόχος είναι να γίνει το πέρασμα της πόλης στην Ηετώνεια αποβάθρα στρέφοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον και το κέντρο της ζωής μέσα στο δίαυλο και το υδάτινο στοιχείο. Έτσι το "πέρασμα της πόλης" γίνεται από μόνο του ένα χρονικό μεταβαλλόμενο γεγονός.