Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2004 - June 2004 : "Κατασκευαστική ανάλυση και πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης παραδοσιακού κτιρίου στο Καστόρειο Λακωνίας"

"Κατασκευαστική ανάλυση και πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης παραδοσιακού κτιρίου στο Καστόρειο Λακωνίας"

Πρόκειται για μια αναλυτική και ερευνητική εργασία καταγραφής του δομικού συστήματος του συγκεκριμένου κτιρίου, της διαπίστωσης της παθολογίας και της τρωτότητας του και της εν γένει αποτίμησης της ικανότητας να λειτουργεί και ιδιαίτερα στην προτεινόμενη νέα χρήση.