Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2004 - June 2004 : "Πολεοδομική πρόταση κατά μήκος του δυτικού τμήματος της Νεκρής Ζώνης της Λευκωσίας"

"Πολεοδομική πρόταση κατά μήκος του δυτικού τμήματος της Νεκρής Ζώνης της Λευκωσίας"

Η Λευκωσία πραμένει διχοτομημένη από το 1964 με εμφανείς τις χωρικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στην εξέλιξη και λειτουργία της. Η Νεκρή Ζώνη περνά από το μέσο της εντός των τειχών πόλης διχοτομώντας την πρωτεύουσα σε βόρειο και νότιο τμήμα. Βάση των πρόσφατων εξελίξεων κρίνεται πως η πόλη οδεύει προς την ενοποίησή της. Για την επίτευξη της αστικής ενότητας και της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτών κρίνουμε πως η πόλη χρήζει καθοριστικών πολεοδομικών επεμβάσεων για την προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξής της και μέτρων για την μετέπειτα εξέλιξή της. Εστιάζουμε στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης, θεωρώντας ότι αποτελεί περιοχή κλειδί για την επανένωση και ομαλή ανάπτυξη της πόλης.