Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2004 - June 2004 : "Πειραματικό αγροτουριστικό συγκρότημα εξοικονόμησης ενέργειας στην Τζιά. Από κατασκευαστική άποψη"

"Πειραματικό αγροτουριστικό συγκρότημα εξοικονόμησης ενέργειας στην Τζιά. Από κατασκευαστική άποψη"

Αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες στις Κυκλάδες. Ιστορική αναδρομή στην Ελλάδα, διαπίστωση εφαρμογής παθητικών συστημάτων στην ιστορική ελληνική αρχιτεκτονική, αναφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό. Πρώτη προσέγγιση στα παθητικά συστήματα. Εξέταση-μελέτη εις βάθος στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόζονταν στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα στα νησιά της Άνδρου, Τήνου, Κέας. Κατασκευαστική ανάλυση δομικών στοιχείων και τεχνικών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση βιοκλιματικού χαρακτήρα στα νησιώτικα κτίσματα. Συμπεράσματα η σημαντικότητα της μελέτης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του τρόπου προσαρμογής της στο κλίμα κάθε τόπου στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την τεχνική δόμησης του σήμερα.