Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2004 - June 2004 : "Κοινωνικός ξενώνας νέων στο Μεταξουργείο"

"Κοινωνικός ξενώνας νέων στο Μεταξουργείο"

Η διπλωματική εργασία, αφορά στο σχεδιασμό ενός κοινωνικού ξενώνα για νέους που αντιμετωπίζουν, ή βιώνουν το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο ξενώνας, στοχεύει στη φιλοξενία (6-18 μήνες), επαγγελματική κατάρτιση των νέων και -τελικώς- τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας και την αυτονόμησή τους.