Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2004 - October 2004 : "Επεμβάσεις σε περιοχή του ρέματος Ποδονίφτη"

"Επεμβάσεις σε περιοχή του ρέματος Ποδονίφτη"

Η διπλωματική εργασία προτείνει επεμβάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή του ρέματος, έπειτα από ανάγνωση της περιοχής και των προβλημάτων. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψιν της και διατυπώνει θέση πάνω σε ζητήματα όπως: σχεδιασμός σε ρέμα μέσα σε αστικό ιστό, το αίτημα για αντιπλημμυρική προστασία, αποκατάσταση του ρέματος καθώς και αναγκαιότητας δημόσιων ελεύθερων χώρων. Προτείνεται χώρος λαμβάνοντας υπόψιν τη γραμμή πλημμύρας (πλημμύρα σχεδιασμού), ο οποίος είναι μία στάση στο ρέμα και παράλληλα λειτουργεί για την οριοθέτηση και τον έλεγχο της πλημμύρας. Η πρόταση της διπλωματικής εργασίας διατυπώνεται επίσης σαν διερεύνηση αντιλήψεων και τρόπων σχεδιασμού, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο στο σχεδιασμό και τη διαχείριση παραρεμάτιων περιοχών σε αστικό ιστό.