Γεωμετρικές Αρχές στην Αρχιτεκτονική Απεικόνιση
8/23/2019

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)

Οδηγίες για την ανάγνωση του υλικού που ακολουθεί  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
2. ΣΥΣΤΗΜΑ MONGE. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΕΥΘΕΙΩΝ  
3. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  
5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ  
6. ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ  
7. ΣΥΣΤΗΜΑ MONGE. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  
8. ΤΟΜΕΣ ΕΥΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  
9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ  
10. ΣΚΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ  
11. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΚΙΩΝ  
12. ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  
13. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
14. ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΤΟΜΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ  
15. ΠΟΛΥΕΔΡΑ