Αστικός Σχεδιασμός: Επεμβάσεις σε αστικό και αγροτικό χώρο
10/20/2018

2012-2013

Σπουδαστικές Εργασίες  (υποσελίδες)

2011-2012 Workshop ΕΜΠ-ENSA de Strasbourg. Παράδοση Α' φάσης εργασιών των Γάλλων φοιτητών. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Κτήριο Αβέρωφ, 24 Νοεμβρίου 2011
2010-2011  
2009-2010  
2008 - 2009  
2007-2008  
2006-2007