Αστικός Σχεδιασμός: Επεμβάσεις σε αστικό και αγροτικό χώρο
10/23/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαρία Παπαδάτου, ΕΤΕΠ, γραμ.υποστήριξη

τηλ. 210 7723365

fax. 210 7723365

κτ. Τοσίτσα, 2ος όροφος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2004