Χωροταξικός Σχεδιασμός
9/26/2020
Skip Navigation Links : Χωροταξικός Σχεδιασμός : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θέματα σχεδιασμού υπό το πρίσμα των αλληλεξαρτήσεων της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και του γεωγραφικού χώρου.
Θέματα ανάπτυξης του χώρου: διάρθρωση του χώρου και ανάπτυξη. Η "περιβαλλοντική" διάσταση.
Οργάνωση εθνικού και περιφερειακού χώρου. Χωρικές ενότητες, τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Ο ρόλος των πόλεων. Ο ελληνικός αστικός και αγροτικός χώρος. Διεθνοποίηση του χώρου - επιπτώσεις. Περιεχόμενο και διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού. Στρατηγική παρέμβασης: εθνικό, "περιφερειακό", τοπικό επίπεδο. Επιλογές πολιτικής.
Η ευρωπαϊκή προοπτική. Διαδικασία σχεδιασμού: χώρος, χρόνος, περιεχόμενο, γεωγραφικά επίπεδα. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην πράξη. Η ελληνική εμπειρία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Χωροταξικά σχέδια, εργαλεία εφαρμογής,. Επίπεδα λήψης αποφάσεων και συντονισμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά στοιχεία

Η έννοια της ανάπτυξης. Αναπτυξιακός σχεδιασμός. Η έννοια του χώρου στο σχεδιασμό. Στόχοι και επίπεδα σχεδιασμού: εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Η διαδικασία της ανάπτυξης και της διαμόρφωσης ασυμμετριών στο χώρο. Παραγωγικές δραστηριότητες, πληθυσμοί, οικιστικό δίκτυο. Αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγική του σχεδιασμού. Χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα. Μέθοδοι και τεχνικές.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, December 06, 2004
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗ
[ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ]
Αρχείο: PERIEXOMENO MAUHMATOS-ASKHSH-2012-13.doc
Μέγεθος: 105.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 11, 2012