Χωροταξικός Σχεδιασμός
9/25/2020

2004-2005

Η παρουσία ενός σύγχρονου Ολυμπιακού έργου μέσα σε ένα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον - Η περίπτωση του Σχινιά
[ Γκαβριλίου Μιχαέλα, Μπόνιος Απόστολος, Τσιτουρας Βασίλης ]

Φροντιστήριο Ε.Παναγιωτάτου

Αρχείο: Schinias.pdf
Μέγεθος: 1.39 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 03, 2011
Μελέτη απασχόλησης κατά τη χειμερινή περίοδο. Μελέτη περίπτωσης: Άνδρος, Νάξος, Σαντορίνη
[ Γκούμα Αθηνά, Θεοχάρης Ευάγγελος, Ψυλλίδης Αχιλλέας ]

Φροντιστήριο Ε.Παναγιωτάτου

Αρχείο: andros naxos santorini.pdf
Μέγεθος: 2.50 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 03, 2011