Στατική
9/25/2020
Skip Navigation Links : Στατική : Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Σαπουντζάκης Ι. Ευάγγελος, Καθηγητής
Γραφείο: Ν. Κτίρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα
Τηλ.: 210 7721620
Fax: 210 7721720
e-mail: cvsapoun@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/cvsapoun/

 

Λαγαρός Δ. Νικόλαος, Λέκτορας
Γραφείο: Ν. Κτίρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα
Τηλ.: 210 7722625
Fax: 210 7724408
e-mail: nlagaros@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/nlagaros/

 

 

Καραποστόλη Μαρία, ΙΔΑΧ (Γραμματέας)

Τηλ: 210 7723889 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 21, 2012