Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ
4/23/2021

Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 9ου
Ακαδημαϊκό Έτος2010-2011
ΤομέαςΠολεοδομίας και Χωροταξίας (Τ2)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο9ο
ΔιδάσκοντεςΕΛΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, Καθηγήτρια - ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ, ΙΔΑΧ
Λοιπά ΣτοιχείαΤρίτη 15.30-18.15, Τ ΑΜΦ.

Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού του χώρου σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζει τη δυναμική των χωρικών φαινομένων, τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, το πλαίσιο λειτουργίας και τις πρακτικές σχεδιασμού στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και η εκπαιδευτική δραστηριότητα δίνει έμφαση στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε σπουδαστικής εργασίας. Υλικό υποστήριξης αντλείται από την ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα. Οι μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον τουρισμό και το περιβάλλον, την παραγωγική βάση και τον αστικό σχεδιασμό κλπ.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία