Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ
2/25/2021
Skip Navigation Links : Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού του χώρου σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζει τη δυναμική των χωρικών φαινομένων, τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, το πλαίσιο λειτουργίας και τις πρακτικές σχεδιασμού στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο.

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και η εκπαιδευτική δραστηριότητα δίνει έμφαση στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε σπουδαστικής εργασίας. Υλικό υποστήριξης αντλείται από την ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα. Οι μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον τουρισμό και το περιβάλλον, την παραγωγική βάση και τον αστικό σχεδιασμό κλπ.