Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ
2/25/2021

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Ελίζα Παναγιωτάτου, Καθηγήτρια


Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος


τηλ. γραφείου: 210-7723810


τηλ. εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου: 210-7723811


φαξ: 210-7723809


ηλ. διεύθυνση: elpanay@central.ntua.gr

 


 

 

 


 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 15, 2011