Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού
12/19/2018

Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

Η γραπτή εργασία αφορά την κριτική παρουσίαση ενός θέματος που εντάσσεται στο ευρύτερο αντικείμενο του μαθήματος, ανάλογα και με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε σπουδαστή. Περιέχει τόσο θεωρητικό, όσο και εμπειρικό τμήμα από τη σύγχρονη πολεοδομική πρακτική του σχεδιασμού. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, τα θέματα εργασιών των σπουδαστών θα πρέπει να αναφέρονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην Αθήνα. Αυτό εκτός των άλλων, θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη ενός ενδιαφέροντος «διαλόγου» ανάμεσα στους σπουδαστές για τα προβλήματα, τις προοπτικές και τον σχεδιασμό της ίδιας πόλης, μιας πόλης με πολύ μεγάλα προβλήματα αλλά και μεγάλες δυνατότητες.
Βλέπε αναλυτικότερα στο συνημμένο αρχείο: "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗ" - στο "Περιεχόμενο μαθήματος"

Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

Βλέπε στο Αρχείο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗ στο "Περιεχόμενο μαθήματος"
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 06, 2007
Θεματικές ενότητες και θέματα εργασιών (ενδεικτικά)
Αρχείο: Uematikes enothtes kai uemata.doc
Μέγεθος: 28.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 22, 2011