Εισαγωγή στη θεωρία του σχεδιασμού
10/23/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Δάφνη Κοκκίνη ]

Δημήτρης Γεωργουλής, Ανάπλ. Καθηγητής

e-mail: dimi@upln.ntua.gr

τηλ 210 7721591, Εργαστήριο κτ. Γεν. Εδ. Ε. (Ζ)
τηλ 210 7721593, Εργαστήριο κτ. Γεν. Εδ. Ε. (Ζ)
τηλ 210 7721586, κτ. Ηχοτεχνίας (Ζ)

fax 210 7721728   

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 13, 2005