Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη στον 20ο αιώνα
1/22/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως στόχο να αναδείξει τη συνθετότητα των επιπέδων θεωρητικής και αναλυτικής διερεύνησης, που διαμορφώνουν τη μελέτη της πόλης και το αντικείμενο του σχεδιασμού. Εξετάζονται ιδέες, θεωρητικές επεξεργασίες για την πόλη και οι συναρτήσεις τους με τις διατυπώσεις των κοινωνικών επιστημών, κυρίως στον 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συσχέτιση αυτών των θεωρητικών επεξεργασιών με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες, καθώς και με γενικότερες εξελίξεις στη θεωρία και φιλοσοφία της επιστήμης.

2014-15

εκφώνηση 2014-15
Αρχείο: metallages_14_ekfonisi.doc
Μέγεθος: 49.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 25, 2014
βιβλιογραφία 2014-15
Αρχείο: metallages_14_biblio tel-1.doc
Μέγεθος: 110.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 25, 2014

2013-14

2013-14 εκφώνηση
Αρχείο: metallages_13_ekfonisi.doc
Μέγεθος: 57.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, January 08, 2014
βιβλιογραφία 2013
Αρχείο: metallages_biblio13-2.doc
Μέγεθος: 110.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, January 27, 2014

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)