Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
4/20/2021

Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης

Σύντομος τίτλος7X
Ακαδημαϊκό Έτος2011-2012
ΕξάμηνοΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΔιδάσκοντεςΙωσήφ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Oμ. Καθηγητής ΕΜΠ
Λοιπά ΣτοιχείαΔευτέρα 15.00-18.00
αίθουσα Μ323, κτ. Μπουμπουλίνας

Διδάσκοντες

Αρχείο: Didaskontes.pdf
Μέγεθος: 166.63 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 30, 2012
5/30/2012 Διδάσκοντες

Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Αναπτύσσονται αρχές ανθρωπολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας, ανθρωπολογίας δικαίου κ.τ.λ. με κύρια κατεύθυνση τα θέματα του χώρου. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις οδηγούν στη θέση ότι η πόλη ως “Χώρα” είναι ο Τόπος με τον Λόγο και τον Μύθο του. Ο στόχος του μαθήματος είναι να προβάλει τις θέσεις της νεοεμφανιζόμενης περιοχής γνώσης της Ανθρωπολογίας του Χώρου όπως αυτές αναπτύχθηκαν μετά από 15 περίπου χρόνια συνεργασίας 15 πανεπιστημίων που ασχολούνται με το θέμα. Το μάθημα θα ακολουθήσει την μορφή θεωρητικών διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων με ανάπτυξη πρωτότυπων μεθοδολογιών που μπορούν να βοηθήσουν πιο εξειδικευμένα το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα γενικό θέμα, στο οποίο εστιάζονται όλες οι εργασίες και ανάλογα με τις ειδικότητες των εκπαιδευομένων αντιμετωπίζεται με την ανάλογη οπτική. Ως τέτοια γενικά θέματα, κατά καιρούς έχουν επιλεγεί, το θέμα της γειτνίασης (γειτονιά), η προσπελασιμότητα, η δύναμη της φυσιογνωμίας ενός τόπου κ.α. Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θέμα εστιάστηκε στη μνήμη και τη συνέχεια ως δομικά στοιχεία της έννοιας του τόπου.
Εκπαιδευτικό Υλικό Δίνονται 10 βιβλία σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, εκδόσεις του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης, ενώ ανάλογα με τα θέματα που επεξεργάζονται οι σπουδαστές, συστήνεται αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία. Τα βιβλία που δίνονται είναι τα εξής: 1. Περιγραφή της εικόνας της πόλης- Τα περιγράμματα: Βασικά στοιχεία προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των τόπων., Ιουλ. Στεφάνου, Ι. Στεφάνου, Πανεπιστημιακές εκδ. ΕΜΠ,. 1999 2. Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, ΕΡΓ. Πολ. Συνθ.,2000 3. Η φυσιογνωμία ενός τόπου – Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, Εργ.. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2001 4. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης, μεταπτυχιακές εργασίες έτους 1998-1999, εκδ. ΕΜΠ, 2000 5. Ο χώρος των νεκρών, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, ΕΡΓ. Πολ. Συνθ.,2000 6. Πρότυπη πολεοδομική αντιμετώπιση Ιστορικού κέντρου –Ερμούπολη Σύρου, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, Εργ.. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2003 7. Πρότυπος Χωροταξικός σχεδιασμός νήσου Ίου με στόχο την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας της, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, Εργ. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2010 8. Ο ρόλος της ενέργειας στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, Ι. Στεφάνου, Ρ. Μητούλα, Εργ.. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2001 9. L’ Anthropologie des lieux, Εργ. Πολεοδ. Σύνθ., 1995 10. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και ο Χώρος, Ι. Στεφάνου, Ιουλ. Στεφάνου, Ι. Τσουδερός, Ε. Φραντζή, Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας., 1993
Μεταπτυχιακές Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι www.hua.gr www.sctd-journal.com www.auth.gr
Επικοινωνία  
Ανακοινώσεις Θα γίνει και εφέτος το διαπανεπιστημιακό σεμινάριο 8-15 Ιουλίου 2012, για θέματα βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης στο Ινστιτούτο Σύρου, που εδρεύει στην Ιστορική Μονή Ιησουητών της Άνω Σύρου. Οι εργασίες παραδίδονται και σε ψηφιακή μορφή, γιατί οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στο περιοδικό του Ιντιτούτου Σύρου με περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος.