Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
9/23/2020
Skip Navigation Links : Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης : Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα γενικό θέμα, στο οποίο εστιάζονται όλες οι εργασίες και ανάλογα με τις ειδικότητες των εκπαιδευομένων αντιμετωπίζεται με την ανάλογη οπτική.
Ως τέτοια γενικά θέματα, κατά καιρούς έχουν επιλεγεί, το θέμα της γειτνίασης (γειτονιά), η προσπελασιμότητα, η δύναμη της φυσιογνωμίας ενός τόπου κ.α.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θέμα εστιάστηκε στη μνήμη και τη συνέχεια ως δομικά στοιχεία της έννοιας του τόπου.