Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
1/25/2021

Εκπαιδευτικό Υλικό


Δίνονται 10 βιβλία σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, εκδόσεις του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης, ενώ ανάλογα με τα θέματα που επεξεργάζονται οι σπουδαστές, συστήνεται αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Τα βιβλία που δίνονται είναι τα εξής:

1. Περιγραφή της εικόνας της πόλης- Τα περιγράμματα: Βασικά στοιχεία προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των τόπων., Ιουλ. Στεφάνου, Ι. Στεφάνου, Πανεπιστημιακές εκδ. ΕΜΠ,. 1999
2. Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, ΕΡΓ. Πολ. Συνθ.,2000
3. Η φυσιογνωμία ενός τόπου – Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, Εργ.. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2001
4. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης, μεταπτυχιακές εργασίες έτους 1998-1999, εκδ. ΕΜΠ, 2000
5. Ο χώρος των νεκρών, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, ΕΡΓ. Πολ. Συνθ.,2000
6. Πρότυπη πολεοδομική αντιμετώπιση Ιστορικού κέντρου –Ερμούπολη Σύρου, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, Εργ.. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2003
7. Πρότυπος Χωροταξικός σχεδιασμός νήσου Ίου με στόχο την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας της, Ι. Στεφάνου και συνεργάτες εργαστηρίου, Εργ. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2010
8. Ο ρόλος της ενέργειας στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, Ι. Στεφάνου, Ρ. Μητούλα, Εργ.. Πολ. Συνθ.,ΕΜΠ,2001
9. L’ Anthropologie des lieux, Εργ. Πολεοδ. Σύνθ., 1995
10. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και ο Χώρος, Ι. Στεφάνου, Ιουλ. Στεφάνου, Ι. Τσουδερός, Ε. Φραντζή, Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας., 1993