Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
9/23/2020

Ανακοινώσεις

Θα γίνει και εφέτος το διαπανεπιστημιακό σεμινάριο 8-15 Ιουλίου 2012, για θέματα βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης στο Ινστιτούτο Σύρου, που εδρεύει στην Ιστορική Μονή Ιησουητών της Άνω Σύρου.

Οι εργασίες παραδίδονται και σε ψηφιακή μορφή, γιατί οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στο περιοδικό του Ιντιτούτου Σύρου με περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος.