Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Σχεδιασμού και της Οικιστικής Ανάπτυξης
10/31/2020

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι διαδικτύου σχετικοί με το μάθημα και τις γνωστικές περιοχές που καλύπτει.

Σύνδεσμοι

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ

Ερευνητικά προγράμματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
European Archive for Urban Public Space
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Αστικό Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability

27 May 1994

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Επιστημονικό περιοδικό Γεωγραφίες
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Επιστημονικό περιοδικό Αειχώρος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Οικοτριβές

http://oikotrives.wordpress.com/

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Projects for Public Spaces
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES

Report by the Expert Group on the Urban Environment

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
VILLES DURABLES EUROPEENNES

GROUPE D'EXPERTS SUR L'ENVIRONNEMENT URBAIN

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
Αττικό Πράσινο

Για υφιστάαμενους και διεκδικούμενους χώρους πρασίνου στο Λεκανοπέδιο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
PLEA - Passive and Low Energy Architecture
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
google earth

Δορυφορικές φωτογραφίες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
greenpeace
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015
wwf
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 31, 2015