Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Σχεδιασμού και της Οικιστικής Ανάπτυξης
12/5/2020

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του μαθήματος.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γιάννης Πολύζος, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ

 

e-mail gpolyzos@arch.ntua.gr

τηλ. 210 7723591

fax. 210 7723592

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος όροφος

 

 

Σόνια Μαυρομμάτη, Λέκτορας ΕΜΠ (διδ. 407/80)

e-mail smavrommati@arch.ntua.gr, smavr@tee.gr

τηλ. 210 7724303

fax. 210 7723592

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος όροφος

 

Λουκάς Τριάντης, ΥΔ ΕΜΠ

email: l_triantis@yahoo.com

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος όροφος

 

Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, ΥΔ ΕΜΠ

emai: d.balabanidis@yahoo.com

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ (Π) 5ος όροφος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 12, 2015