Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
9/26/2022

1998-1999  (υποσελίδες)

Κωνσταντίνα Βαλεριάνου Τα κενά μέσα στην πόλη και η οικειοποίηση τους από μειονοτικές ομάδες πληθυσμού
Δήμος Κοπατσάρης Τύποι χώρων της υπαίθρου. Το παράδειγμα της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.
Μιχάλης Μπούργος Μεθοδολογία προσέγγισης των χωρο-κοινωνικών επιπτώσεων από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα. Επιλογή της περίπτωσης επιφανειακών εκμεταλλεύσεων λιγνίτη, για μελέτη σε βάθος.
Γεωργία Παναγιωτοπούλου Ο μετασχηματισμός των προσφυγικών κατοικιών στην πόλη της Καλαμάτας, η εξέλιξή τους και οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξή τους
Γεώργιος Πολίτης Η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά θυσία στο βωμό μιας αμφιλεγόμενης ανάπτυξης: Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Μυροφύλλου Τρικάλων
Μαρκέλλα Φιντικάκη Διερεύνηση δυνατοτήτων εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή Aγίων Σαράντα, Αλβανίας
Μαίρη Φρούσσου Γεωγραφικός μετασχηματισμός. Η περίπτωση των Αλυκών Ευβοίας