Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
9/26/2022

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2005
OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2005
Το πρόγραμμα URBAN - Ελλάς
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2005
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2005
Natura 2004 - Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, November 04, 2005
European Spatial Planning Observation Network
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 02, 2009
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Κεντρική Ένωση Δήμων κ Κοινοτήτων Ελλάδος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Νόμος και Φύση
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Ηλεκτρονική Βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 16, 2009