Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
9/26/2022

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια

τηλ. 210 7723813

fax. 210 7723819

e-mail: skolonia@central.ntua.gr

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος  

 

 

 Ελένη Χανιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια

τηλ. 210 7723798

fax. 210 7723819

e-mail: hhaniotou@arch.ntua.gr

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ.Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος

 

 Νίκος Μπελαβίλας, Επίκουρος Καθηγητής

 τηλ. 210 7723602

fax. 210 7723592

e-mail: nbelavil@central.ntua.gr

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος όροφος   

 

 

 

 

 

  

 Ε.Κλαμπατσέα, Λέκτορας

email: r.klabatsea@enviplan.gr

Τομέας Πολεοδομίας κ' Χωροταξίας, κτ.Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος

 

 

 

 

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, September 30, 2010