Οικονομική θεωρία και Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σσχεδιασμός
10/19/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην γνώση βασικών οικονομικών αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την επιστημονική σκέψη σχετικά με το θεμελιώδες ερώτημα της ανάπτυξης, το ίδιο δηλαδή ερώτημα που απασχολεί την χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά με άλλους όρους και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί εντός τριών διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών πλαισίων. Εντός του πλαισίου των "ανεπτυγμένων" οικονομιών, των "αναπτυσσόμενων" οικονομιών και διαφορετικών περιφερειών εντός των εθνικών συνόρων.
Το μάθημα θα σταθεί σε βασικούς σταθμούς της οικονομικής σκέψης, προκειμένου να καταλήξει στις αντιλήψεις που κυριαρχούν σήμερα. Οι τελευταίες διαλέξεις θα αφιερωθούν στις οικονομικές προσεγγίσεις που αφορούν πιο ειδικά τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ζητήματα όπως :

Ενότητες Διαλέξεων

* Η έννοια της ανάπτυξης, ρυθμός ανάπτυξης, η διαδικασία της ανάπτυξης και η κυριαρχούσα ποσοτική λογική.

* Κλασσική πολιτική οικονομία : A Smith, D. Ricardo

* H Μαρξιστική θεώρηση της ανάπτυξης

* Ύφεση και ανασυγκρότηση. J. M. Keynes. Η Κεύνσιανή επανάσταση

* Νεοφιλελευθερισμός-Μονεταρισμός. F. von Jayek, M. Friedman

* Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές μεταρρυθμίσεις

* Η προβληματική του οικολογικού κινήματος σχετικά με την ανάπτυξη

* Πολεοδομικός σχεδιασμός. Η επέμβαση στις οικονομικές δραστηριότητες της πόλης

* Το θεωρητικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού. Κριτική προσέγγιση


Θέματα εργασιών (ενδεικτικά)

* Κεϋνσιανισμός

*Νεοφιλελευθερισμός

* Η Μαρξιστική θεώρηση της ανάπτυξης

*Η προβληματική του οικολογικού κινήματος σχετικά με την ανάπτυξη

*Πολεοδομικός σχεδιασμός. Η επέμβαση στις οικονομικές δραστηριότητες στην πόλη

*Το θεωρητικό υπόβαθρο του χωροταξικού σχεδιασμού. "Πόλοι ανάπτυξης". Κριτική προσέγγιση

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν άλλο θέμα εκτός του παραπάνω καταλόγου, αρκεί βεβαίως να βρίσκεται εντός του περιεχομένου του μαθήματος.


Οργάνωση του μαθήματος

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συντάξουν σύντομο δοκίμιο σε ένα θέμα. Η βαθμολογία γίνεται στη βάση του δοκιμίου, το οποίο και θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου

Βιβλιογραφία : Τα βασικά βιβλιογραφικά υλικά για την εκπόνηση των θεμάτων θα βρίσκονται σε κουτί στην βιβλιοθήκη της Σχολής