Μεταφορικά συστήματα πόλεων
10/21/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Δάφνη Κοκκίνη ]

Γεώργιος Σαρηγιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ ,Σχολ. Αρχιτεκτόνων
email:  sariyann@central.ntua.gr

τηλ.  210 7723793

τηλ.  2107723796

fax.  210 7723819

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος 

 

Αντώνιος Σταθόπουλος, Καθηγητής  - Σχ. Πολ. Μηχ/κών,Τ. Μεταφορών & Συγκ/κής Υποδομής

email: a.stath@transport.ntua.gr

τηλ. 210 772 1288 - (Γραφείο) κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ),Γραφεία 119-120, Α` Όροφος       

       210 772 1285 - (Γραμματεία) κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ),Γραφείο 83, Α` Όροφος
      
http://www.civil.ntua.gr/labs/transport/

 

Παρασκευή Ψαράκη - Καλουπτσίδη, Λέκτορας  - Σχ. Πολ. Μηχ/κών,Τ. Μεταφορών & Συγκ/κής Υποδομής

email: vpsaraki@civil.ntua.gr
τηλ.   210 772 1204
κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ),Εργαστ. Α` Όροφος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, January 21, 2014