Αντοχή υλικών
10/19/2018
Skip Navigation Links : Αντοχή υλικών : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το παραμορφώσιμο σώμα. Βασικές έννοιες. Ορθή τάση. Παραμόρφωση. Μέθοδοι διαστασιολόγησης και ασφάλεια κατασκευών. Ομοιόμορφα κατανεμημένες τάσεις εφελκυσμού, θλίψης, τμήσης. Τασικό πεδίο δοκού λόγω στρέψης, απλής και διπλής κάμψης, διάτμησης, σύνθετης επιόνησης. Καμπτική παραμόρφωση γραμμικού φορέα. Λυγισμός υποστυλωμάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος  (υποσελίδες)

2012-13