Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
9/25/2020
Skip Navigation Links : Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων : Εκπαιδευτικό Υλικό : ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για αρχιτεκτονικά κατασκευαστικά σχέδια

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για αρχιτεκτονικά κατασκευαστικά σχέδια

Τοπογραφικό
Αρχείο: TOPOGRAFIKO.pdf
Μέγεθος: 302.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Κάτοψη ισογείου
Αρχείο: KATOCH_ISOGEIOY.pdf
Μέγεθος: 529.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Κάτοψη παταριού
Αρχείο: KATOCH_PATARIOY.pdf
Μέγεθος: 393.70 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Κάτοψη υπογείου
Αρχείο: KATOCH_YPOGEIOY.pdf
Μέγεθος: 398.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Κάτοψη δώματος
Αρχείο: KATOCH_DVMATOS.pdf
Μέγεθος: 350.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Τομή Α-Α
Αρχείο: TOMH_AA.pdf
Μέγεθος: 434.45 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Νότια όψη
Αρχείο: NOTIA_OCH.pdf
Μέγεθος: 296.19 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Δυτική όψη
Αρχείο: DYTIKH_OCH.pdf
Μέγεθος: 263.09 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Βόρεια όψη
Αρχείο: BOREIA_OCH.pdf
Μέγεθος: 237.57 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Ανατολική όψη
Αρχείο: ANATOLIKH_OCH.pdf
Μέγεθος: 248.31 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Κάτοψη εκσκαφών
Αρχείο: KATOCH_EKSKAFVN.pdf
Μέγεθος: 338.70 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Ξυλότυπος οροφής ισογείου
Αρχείο: JYLOTYP_OR_ISOG.pdf
Μέγεθος: 382.81 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Ξυλότυπος οροφής υπογείου
Αρχείο: JYLOTYP_OR_YPOG.pdf
Μέγεθος: 324.76 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006
Κάτοψη θεμελίων
Αρχείο: KATOCH_UEMELIVN.pdf
Μέγεθος: 338.42 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 13, 2006