Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
12/18/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Ειρήνη Κοντοπούλου ]

Τομέας 4 (Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής)
Τ: 210 7723908
F: 210 7723898
Κτίριο Τοσίτσα, 3ος όροφος

 

 

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 19, 2009