Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση των οικοδομικών στοιχείων, εγκαταστάσεις κτιρίων
12/19/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση οικοδομικών στοιχείων.
Ελαφρές κατασκευές από ξύλο και μέταλλο, επενδύσεις και επικαλύψεις, εσωτερικές – εξωτερικές σκάλες και κεκλιμένα επίπεδα, διαμόρφωση κουφωμάτων και λεπτομέρειες. Αναφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.