Κατασκευαστική διερεύνηση κτηρίου με έμφαση στον Βιώσιμο Σχεδιασμό.
9/19/2019

Περιεχόμενο μαθήματος

Εξέταση εξελιγμένων δομικών συστημάτων. Βασικές αρχές σύνθεσης μεταλλικών και ξυλίνων κατασκευών. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτήρια. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Bιοκλιματικός σχεδιασμός εξωτερικού περιβλήματος. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού. Αναφορά σε ειδικά οικοδομικά θέματα.