ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5Α: Ανάλυση παραδoσιακών κτιρίων και συνόλων
12/18/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων (μορφολογική και κατασκευαστική θεώρηση). Ανάλυση αξιόλογου ελληνικού παραδοσιακού οικισμού με τελικό στόχο την επισήμανση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του. Κατασκευαστική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων.

Περιεχόμενο μαθήματος  (υποσελίδες)