Αρχιτεκτονικές κατασκευές
1/28/2021
Skip Navigation Links : Αρχιτεκτονικές κατασκευές : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Σχεδιασμός ελαφρών κατασκευών. Κατά το σχεδιασμό δίνεται έμφαση στην απλότητα της κατασκευής και στη χρήση κοινών υλικών όπως το ξύλο και το μέταλλο. Οι κατασκευές υποστηρίζονται από μία αφήγηση που προσδιορίζει την τεχνολογική αρχή και τον τρόπο σύνδεσης των υλικών.